آزمایشگاه بافت شناسی - تکنیک های بافت شناسی - تکنیک های پاتولوژی

 
 

آزمایشگاه آسیب شناسی

تکنیک های پاتولوژی ( آسیب شناسی )

دستگاه ها ی مورد نیاز در آزمایشگاه آسیب شناسی

دستگاه تیشو پروسسور Tissue Processor( دستگاه پردازشگر بافت ) 

دستگاه میکروتوم ، دستگاه section Frozen ، دستگاه تیغه تیز کن 

دستگاه  Water bath ، دستگاهParafin bath،دستگاه فور یا

دستگاه اتو، سانتریفوژ، یخچال  و...

ابزار و وسایل کار :

دستکش ، مداد مخصوص ، تخته مخصوص برش ، قیچی ، کارد مخصوص

برش بافت ، تیغه بیستوری همراه با دسته آن ، پنس ، کاست ، کپسول، قالب ،

قلم الماس ، تیغه میکروتوم ، زنبیل رنگ آمیزی ، لام ،لامل ، قلم مو،  ...

مواد مورد نیاز

فرمالین ، الکل متانول ، الکل اتانول ، گزیلول ، اسید استیک ، رنگ هماتوکسیلین ،

 رنگ ائوزین ، پارافین...

خلاصه : آزمایشگاه آسیب شناسی دو بخش دارد بخش تکنیکی که

توسط تکنولوژست آزمایشگاه و بخش تشخیصی که توسط

پاتولوژیست انجام می شود لبخندهمکاری  درست و منطقی بین این دو بخش

باعث ارائه جواب صحیح به بیماران می شود.

نمونه ارسالی باید  داخل  ظرف مناسب قرار گیرد . به ازای یک حجم بافت باید

ده حجم محلول فیکساتور( فرمالین ) به ظرف اضافه گردیده 

وبعد به آزمایشگاه ارسال شود. 

پذیرش آزمایشگاه

مسئول  پذیرش آزمایشگاه باید از وجود بافت داخل ظرف اطمینان حاصل کند .

مشخصات بیمار: شامل نام ونام خانوادگی بیمار، نام پدر، سن بیمار ،

محل نمونه برداری، تعداد قطعات بافت ، نام جراح ، نام بیمارستان وبخش ،

خلاصه ای از شرح حال بالینی بیمار، تشخیص احتمالی ، تاریخ ورود نمونه

به آزمایشگاه توسط مسئول  پذیرش در دفترآزمایشگاه ثبت می شود .

به علت وجود نام ونام خانوادگی مشابه ثبت نام پدر بیماراز اشتباهات احتمالی

می کاهد.از این به بعد به بیماریک شماره( کد) تعلق می گیرد که در مراحل

 کار در آزمایشگاه این شماره ( کد) معرف بیمار می باشد.

آماده کردن بافت در آزمایشگاه

نمونه های بزرگ توسط شخص پاتولوژیست برش داده می شود.

سپس توسط پاتولوژیست یک قسمت کوچک به ابعاد

(mm 10 mm  x  10mm x 3) از قسمت مشکوک بافت

که آثار پاتولوژیک در آن مشاهده می شود انتخاب می گردد .

 ضخامت بافت انتخابی حدود3mm می باشد.

 زیرا در ضخامت های زیاد بافت خوب فیکس نمی شود . 

 ( کد) بیمار  با مداد گرافیت یا به وسیله مرکب چین روی مقوا نوشته می شود

 تا در مراحل کار محفظ بماند. نمونه همراه با( کد) بیمار داخل کاست قرار داده میشود .

گردش بافت :

از این جا کار با دستگاه اتوماتیک  تیشو پروسسور آغاز می گردد.

دستگاه تیشو پروسسوردر چهار مرحله کار انجام می دهد

      1- مرحله فیکساسیونFixation یا    

2-  مرحله آبگیری یاDehydration

3-    مرحله شفاف کردن  یاClearing  

4-    مرحله آغشتگی  یا Impregnation  

به کوشش : مهدی خواجه – گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع  ونام پدید آورنده " مهدی خواجه "مجاز می باشد.

/ 3 نظر / 246 بازدید
منير

آموزنده و عالی بود خدا قوت

محمدی

بيماري ها و گرفتاريها انسان به مثابه قفل هايي هستند كه براي باز كردن هر يك از آنها كليد مناسب لازم است. سايت طب متعالی راه اندازي شد.