طریقه ساخت رنگ (هماتوکسیلین - ائوزین) - روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ H &

رنگ آمیزی روتین: (هماتوکسیلین  - ائوزین)

طریقه ساخت رنگ هماتوکسیلین:

مواد مورد نیاز:

1) پودر هماتوکسیلین :  gr 5      

) الکل اتیلیک : cc  50 

3) پتاسیم آلوم : gr 100             

4) آب مقطر :  cc 950

5) اکسید مرکوریک :  gr5/2     

6) اسید استیک :  cc4

      رنگ هماتوکسیلین را در ارلن کوچک ریخته و به آن الکل اضافه می کنیم. به کمک حرارت روی بخاری یا داخل بن ماری 56 درجه رنگ را داخل الکل خوب حل می کنیم

 

پودر پتاسیم آلوم را در یک ارلن مناسب ریخته و به آن آب مقطر اضافه می کنیم. به کمک حرارت و تکان دادن مکرر پودر را داخل آب مقطر حل می کنیم. درحالی که این محلول گرم است. محلول الکلی هماتوکسیلین را به آن اضافه می کنیم. و محتوی ارلن را حرارت داده و مرتب تکان می دهیم. هنگامی که محلول جوش آمد، بی درنگ در کمتر از یک دقیقه ارلن را از حرارت دور کرده و با احتیاط پودر اکسید مرکوریک را اضافه می کنیم ، مجدداً محلول را حرارت می دهیم تا رنگ ارغوانی تیره ظاهر شود. سپس محلول را از حرارت دورکرده و می گذاریم تا سرد شود. اسید استیک اضافه می کنیم. بعد از آن محلول را صاف می کنیم. در این موقع محلول قابل استفاده است ولی بهتر است 2 تا 4 هفته رنگ بماند بعد مورد استفاده قرار گیرد.

2) ساخت رنگ ائوزین:

رنگ ائوزین : gr 1   الکل خالص : cc13

رنگ ائوزین را در الکل حل کرده ، قبل از استفاده به ازای هر cc 100 محلول رنگ 5/0 اسید استیک اضافه گردد. این محلول رنگ استوک ( ذخیره ) است که هنگام استفاده باید به نسبت یک حجم رنگ با دو حجم الکل 80 درجه رقیق گردد.

3) ساخت محلول دیفرانسیاسیون(محلول اسید الکل):

cc  1 اسید کلرئیدریک + cc 100 الکل 70 درجه خوب مخلوط می کنیم.

 روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ H & E  (هماتوکسیلین  - ائوزین)

اسلاید را در زنبیل رنگ آمیزی قرار داده. زنبیل را در داخل دستگاه اتو با دمای 60 درجه قرار می دهیم . حدود 20 تا 30 دقیقه در اتو بماند. با این کار برش ها به سختی روی سطح لام می چسبند حال زنبیل حاوی اسلاید را به ترتیب در محلول های ذیل انتقال می دهیم . رعایت زمان های ذکر شده الزامی است

1) بوکال محتوی گزیلول [5 دقیقه] 2) گزیلول [2 دقیقه] 3) الکل 100 درجه [2 دقیقه]

4) الکل 90 درجه [2 دقیقه]  5) الکل 80 درجه [2 دقیقه]  6) الکل 70 درجه [2 دقیقه]

شستشو در آب جاری با ملایمت [10 دقیقه]  7) ظرف محتوی هماتوکسیلین [10 دقیقه]  شستشو در آب جاری با ملایمت تا آبی شود

8) غوطه ور کردن لامها در ظرف محتوی اسید الکل [دو دفعه]  شستشو در آب جاری [10 دقیقه]  9) قرار دادن در ظرف محتوی رنگ ائوزین [3-5 دقیقه] 10) الکل 70 درجه [2 دقیقه]  11) الکل 80 درجه [2 دقیقه]

12) الکل 90 درجه [2 دقیقه]  13) الکل 100 درجه [2 دقیقه]  14) گزیلول [5-10 دقیقه]  15) گزیلول [5 دقیقه]

تفسیر رنگ آمیزی H & E:

در ظروف شماره 1و 2 پارافین زدایی ، در ظرفهای 3 و 4 و 5 و 6 آب دهی ، در ظرف 8 تمایز، ودر ظرفهای 10 و 11 و 12 و 13 آب گیری و در ظرفهای 14 و 15 شفاف سازی صورت می گیرد.

         مرحله مونت یا روکش کردن (Cover Slipping):

در این مرحله روی برشهای رنگ آمیزی شده لامل مخصوص می چسبانیم تا برش های روی لام از خراشیدگی و آسیب های دیگر برای سالیان دراز در امان باشند.

         نتایج رنگ آمیزی H & E:

در رنگ آمیزی H & E  هسته سلول ها آبی می شود. سیتوپلاسم  سلول ها و همچنین مواد کراتینه و الیاف الاستیک و فیبرین برنگ قرمز روشن در می آیند. کلاژن و رتیکولین و رشته های عصبی و آمیلوئید برنگ صورتی در می آیند. گلبول های قرمز رنگ نارنجی می گیرند.

/ 0 نظر / 1851 بازدید